Quảng Nam không đồng ý đề xuất tăng số lượng nhà ở tại Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Chủ đầu tư dự ám Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An đề xuất đổi tên thành Khu phức hợp đô thị, du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí Nam Hội An.

Quảng Nam không đồng ý đề xuất tăng số lượng nhà ở tại Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Lê Trí Thanh đã ký văn bản yêu cầu khẩn trương góp ý thẩm định điều chỉnh dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng Nam Hội An.

Ông Lê Trí Thanh giao Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp, UBND các huyện Duy Xuyên và Thăng Bình khẩn trương nghiên cứu đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến thẩm định các nội dung đề nghị điều chỉnh dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An.

Trước đó, Phó giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam, ông Nguyễn Tấn Văn, đã ký văn bản báo cáo một số nội dung liên quan đến đề nghị điều chỉnh dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An.

Theo đó, chủ đầu tư dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An đã có văn bản đề nghị tỉnh Quảng Nam điều chỉnh tăng số công trình nhà ở để bán và cho thuê từ dưới 2.500 căn nhà ở thành khoảng 22.000 căn nhà ở; Điều chỉnh quy mô dự án từ 7 giai đoạn xuống còn 5 giai đoạn; Điều chỉnh giảm diện tích đất sử dụng từ 985,5 ha xuống còn khoảng 985,3 ha; Điều chỉnh vốn đầu tư thực hiện dự án; Điều chỉnh tiến độ hoàn thành giai đoạn 1 đến năm 2022 và chia lại tiến độ thực hiện các giai đoạn còn lại của dự án, thời gian hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2029, không thay đổi so với Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp…

Dự Án Khu Nghỉ Dưỡng Nam Hội An.
Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An.

Về điều chỉnh mục tiêu dự án, theo Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam, đối với đầu tư các công trình nhà ở để bán và cho thuê với số lượng dự kiến 22.000 căn nhà ở Theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Nam về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2030, diện tích 4 nhà ở tăng thêm giai đoạn 2021-2025 là 6.389.245m2 sàn và giai đoạn 2026- 2030 là 8.149.204m2 sàn, trong đó diện tích nhà ở thương mại tăng thêm trong giai đoạn 2021-2025 là 5.137.182m2 sàn và giai đoạn 2026-2030 là 7.321.831m2 sàn.

Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An đề xuất được triển khai nội dung nhà ở với diện tích 325,5 ha, khoảng 7.684.223m2 sàn. Như vậy, theo đề nghị của nhà đầu tư, diện tích sàn nhà ở của dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An chiếm đến 61,7% diện tích nhà ở thương mại của toàn tỉnh giai đoạn 2021-2030.

Ngoài ra, theo Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh phát triển khoảng 42.810 căn nhà ở thương mại; chỉ tiêu phát triển nhà ở thương mại (bao gồm diện tích dự phòng phát triển) ở huyện Duy Xuyên là 71,4 ha và ở huyện Thăng Bình là 95,0 ha. Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An đề xuất được triển khai nội dung nhà ở với diện tích 325,5 ha, tổng số nhà ở là 22.000 căn là lớn hơn nhiều so với nhu cầu phát triển nhà ở của địa phương.

Trong khi đó, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án chưa làm rõ sự phù hợp của dự án với kế hoạch, chỉ tiêu, số lượng, tổng diện tích phát triển nhà ở của tỉnh, đặc biệt đối với huyện Duy Xuyên, huyện Thăng Bình và các địa bàn lân cận trong giai đoạn từ nay đến năm 2029. Đây là dự án có quy mô dân số lớn (khoảng 60.000 người) tương đương tiêu chí dân số của đô thị loại IV, tuy nhiên, hồ sơ dự án chưa thể hiện rõ giải pháp đảm bảo khả năng đáp ứng của hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong và ngoài hàng rào dự án.

Chủ Đầu Tư Dự Ám Khu Nghỉ Dưỡng Nam Hội An Đề Xuất Đổi Tên Thành Khu Phức Hợp Đô Thị, Du Lịch, Nghỉ Dưỡng, Giải Trí Nam Hội An.
Chủ đầu tư dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An đề xuất đổi tên thành Khu phức hợp đô thị, du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí Nam Hội An.

Về việc điều chỉnh quy mô, diện tích đất sử dụng, Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam cho rằng, UBND Tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An tại huyện Duy Xuyên và huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, diện tích quy hoạch sau khi điều chỉnh là 985,3 ha. Việc nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh diện tích đất sử dụng của dự án thành 985,3 ha là phù hợp với Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh.

Về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai một số hạng mục phụ trợ của dự án. Vì vậy, nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh tiến độ 5 hoàn thành giai đoạn 1 đến năm 2022 là phù hợp với tiến độ thực tế, tiến độ hoàn thành toàn bộ dự án vẫn giữ nguyên đến năm 2029.  Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An đề xuất được triển khai nội dung nhà ở trên diện tích đất rộng (khoảng 325,5 ha), thực hiện trong thời gian dài (từ nay đến năm 2029), tuy nhiên hồ sơ dự án chưa đề cập đến quỹ đất, số lượng nhà ở, diện tích sàn xây dựng cụ thể đối với từng giai đoạn dự án.

Về việc điều chỉnh quy mô, diện tích đất sử dụng thì theo Quyết định  phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An tại huyện Duy Xuyên và huyện Thăng diện tích quy hoạch sau khi điều chỉnh là 985,3 ha. Vì vậy, việc nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh diện tích đất sử dụng của dự án thành 985,3ha là phù hợp với Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam.

Về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án, Sở KH&ĐT Quảng Nam cho rằng, nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh tiến độ 5 hoàn thành giai đoạn 1 đến năm 2022 là phù hợp với tiến độ thực tế, tiến độ hoàn thành toàn bộ dự án vẫn giữ nguyên đến năm 2029. Tuy nhiên, Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An đề xuất được triển khai nội dung nhà ở trên diện tích đất rộng (khoảng 325,5 ha), thực hiện trong thời gian dài (từ nay đến năm 2029) như hồ sơ dự án chưa đề cập đến quỹ đất, số lượng nhà ở, diện tích sàn xây dựng cụ thể đối với từng giai đoạn dự án.

Trên cơ sở hồ sơ dự án, ý kiến thẩm định của các ngành và quy định của pháp luật hiện hành, Sở KH&ĐT nhận định, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Quy hoạch xây dựng vùng Đông tỉnh Quảng Nam đến năm 2030 và năm 2045. Vì vậy, sau khi Quy hoạch xây dựng vùng Đông của tỉnh được duyệt, mới đủ cơ sở để xem xét, đánh giá sự phù hợp của phương án quy hoạch dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An với quy hoạch vùng Đông và các quy hoạch khác có liên quan.

Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An đề xuất được triển khai nội dung nhà ở có quy mô lớn, diện tích sàn nhà ở khoảng 7.684.223m2 , tổng số nhà ở là 22.000 căn là lớn hơn nhiều so với nhu cầu phát triển nhà ở của địa phương. Hồ sơ dự án chưa làm rõ sự phù hợp của dự án với kế hoạch, chỉ tiêu và số lượng, tổng diện tích phát triển nhà ở của tỉnh, đặc biệt đối với huyện Duy Xuyên, huyện Thăng Bình và các địa bàn lân cận trong giai đoạn từ nay đến năm 2029. Chỉ tiêu phát triển nhà ở của dự án phải phù hợp với quy mô dân số và chỉ tiêu phân bổ về phát triển nhà ở thương mại của các địa phương. Nếu tập trung chỉ tiêu phát triển nhà ở cho dự án thì sẽ không đảm bảo chỉ tiêu phát triển nhà ở của địa phương khác trên địa bàn tỉnh.

Từ những nội dung trên, Sở KH&ĐT Quảng Nam đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét không thống nhất đề nghị của nhà đầu tư về điều chỉnh số lượng công trình nhà ở từ dưới 2.500 căn nhà ở thành 22.000 căn. Đồng thời, xem xét theo hướng dự án phát triển căn hộ du lịch, biệt thự du lịch với các hoạt động thương mại – dịch vụ để phát triển khu vực này năng động hơn (ngoài phần diện tích chiếm đất của 2.500 căn nhà ở).

Nhiều Diện Tích Trong Dự Án Khu Nghỉ Dưỡng Nam Hội An Vẫn Chưa Thực Hiện Xong Công Tác Giải Phóng Mặt Bằng.
Nhiều diện tích trong dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An vẫn chưa thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng.

Đề xuất điều chỉnh quy mô dự án của nhà đầu tư vượt quá thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND Tỉnh, vì vậy, trường hợp cấp có thẩm quyền chấp thuận phát triển nhà ở tại khu vực dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An thì nội dung đầu tư nhà ở này phải thực hiện lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật và tình hình thực tế của dự án; việc điều chỉnh tăng số lượng công trình nhà ở thương mại phải dựa trên kế hoạch phát triển nhà ở, chỉ tiêu nhà ở và phải đảm bảo các tiêu chí để phát triển thành khu đô thị.

Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An đã cơ bản hoàn thành và đi vào hoạt động giai đoạn 1 của dự án. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, một số hạng mục tiện ích, phụ trợ của giai đoạn 1 như: hồ bơi, khu vui chơi trong nhà cho trẻ em, khu tập thể hình… phải tạm dừng thi công nên chưa thể hoàn thành. Đến ngày 30/9/2021, diện tích đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng cho dự án này là 489,49 ha trên tổng số 985,3 ha đất thực hiện dự án, trong đó có 386,3 ha đất đã bàn giao cho nhà đầu tư, chiếm tỷ lệ khoảng 39,2% diện tích đất thực hiện dự án. Tổng vốn đầu tư thực hiện của dự án là khoảng 1,1 tỷ USD, chiếm tỷ lệ khoảng 28,56% tổng vốn đăng ký đầu tư.

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

Nhận những tin tức mới nhất qua email.

Tin mới

Tin tức được xem nhiều nhất