Quảng Nam đấu thầu chọn nhà đầu tư cho khu dân cư tại Điện Bàn

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Tỉnh Quảng Nam sẽ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho Khu dân cư Phúc Thành.

Quảng Nam đấu thầu chọn nhà đầu tư cho khu dân cư tại Điện Bàn

Ngày 4/1, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam đã thông báo quyết định của UBND Tỉnh về Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở Khu dân cư Phúc Thành (xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn).

Theo đó, mục tiêu của dự án Khu dân cư Phúc Thành là đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đảm bảo kết nối hạ tầng khu vực theo quy hoạch chi tiết (1/500) được phê duyệt, đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực; phát triển nhà ở theo quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, thiết kế nhà ở.

Tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật; nhà đầu tư trúng đấu thầu dự án tự bỏ vốn đầu tư và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư theo quy định hiện hành.

Phạm vi sử dụng đất dự án này là khoảng 8,5ha. Sơ bộ chi phí đầu tư dự án là khoảng 105,843 tỷ đồng, bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 35,2 tỷ đồng. Theo quyết định của tỉnh Quảng Nam, tổng chi phí thực hiện dự án nêu trên chỉ là dự kiến, không sử dụng để tính toán tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư trúng thầu, việc xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai. Nhà đầu tư trúng thầu phải huy động 100% nguồn vốn hợp pháp để thực hiện dự án theo quy định. Thời hạn hoạt động của dự án Khu dân cư Phúc Thành không quá 50 năm, tiến độ thực hiện dự án dự kiến từ năm 2022 – 2024.

Tỉnh Quảng Nam Sẽ Đấu Thầu Lựa Chọn Nhà Đầu Tư Cho Khu Dân Cư Phúc Thành.
Tỉnh Quảng Nam sẽ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho Khu dân cư Phúc Thành.

Điều kiện để nhà đầu tư tham gia thực hiện dự án này là phải thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục đúng theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, đất đai, phòng chống cháy nổ, khớp nối hạ tầng; chỉ được triển khai thi công xây dựng sau khi hoàn thành các hồ sơ, thủ tục theo quy định của pháp luật. Tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) đảm bảo các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định hiện hành. Đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đầu tư xây dựng nhà ở xã hội (nếu có). Nhà đầu tư chỉ được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở sau khi đã được có kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hạ tầng kỹ thuật đạt yêu cầu, được cơ quan chức năng xác nhận đủ điều kiện cho phép chuyển nhượng theo quy định.

Tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu, không được ủy quyền cho bên tham gia hợp tác đầu tư, liên danh, liên kết, hợp tác kinh doanh hoặc góp vốn được thực hiện việc ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê mua bất động sản

Theo Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025 thì đến năm 2025, tổng diện tích nhà ở tại Quảng Nam khoảng 6,389 triệu m2 sàn; diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 28,93 m²/người (khu vực đô thị đạt 32,18 m²/người, khu vực nông thôn đạt 27,79 m²/người). Tổng nhu cầu vốn phát triển nhà ở tại Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025 khoảng 21.192 tỷ đồng, trong đó nhu cầu vốn làm nhà ở thương mại chiếm 15.771 tỷ đồng. Thị xã Điện Bàn  dẫn đầu về diện tích đất ở trong dự án nhà ở thương mại với diện tích 129,3ha.

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

Nhận những tin tức mới nhất qua email.

Tin mới

Tin tức được xem nhiều nhất